Батозька битва

реферат

Вступ

Актуальність теми. Питання про причини, хід та наслідки Батозької битви є досить важливим при розгляді української національно-визвольної революції, адже саме ця битва і перемога в ній української сторони фактично перекреслила умови неприйнятного для України Білоцерківського договору і ще раз підтвердила і закріпила утворення української, козацької держави, завершила вигнання з нашої етнічної території польської шляхти і дала можливість впровадити в життя велику кількість реформ Б. Хмельницькому, спрямованих на централізацію державного управління.

Мета роботи. Розглянути питання, повязані з ходом воєнних дій під час Батозької битви і її наслідками в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

Завдання роботи. Зясувати причини і мотиви нового походу Речі Посполитої на Україну; перебіг самої Батозької битви та зобразити, яким чином перемога в ній військ козацької України змінила подальший перебіг подій і дипломатичну ситуацію на користь держави Богдана Великого

Обєкт дослідження. Батозька битва 1652 року

Методи дослідження. Для написання реферату використані такі методи як збір і аналіз наукових даних, а також принцип історизму, який передбачає обєктивне вивчення подій, явищ на основі науково-критичного використані джерел та літератури. Використано також, принцип наукової обєктивності, конкретності.

Хронологічні межі роботи. 1652 рік

Географічні межі. Територія Української козацької держави.

Апробація роботи.

Практичне значення. Матеріали даного реферату можна використовувати при підготовці до уроків історії у школі, до практичних робіт в університеті, для написання рефератів, наукових робіт, курсових.

Структура роботи. Реферат складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Делись добром ;)